Para Hai Wasta Mohsin Muhabbat Ke Yazidon Se

Para Hai Wasta Mohsin Muhabbat Ke Yazidon Se
Yahan Hum Apni Ankhon Main Bhi Paani Rakh Nahin Sakte
This post was last modified: September 22nd, 2014 by Admin